16 tháng 4 2013

Doanh nghiệp và tên riêng của Doanh nghiệp


Ở khía cạnh pháp lý, Doanh nghiệp được định nghĩa như trong quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”.
Về Tên riêng của Doanh nghiệp:
Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn có quy định khá chi tiết về tên của Doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan. Trong bài viết này chỉ xin phân tích một vài nội dung cụ thể liên quan đến tên riêng của Doanh nghiệp.
Tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 13 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định tên Doanh nghiệp phải gồm ít nhất hai thành tố: loại hình Doanh nghiệp và tên riêng. Các loại hình Doanh nghiệp thì chúng ta đều đã biết, được quy định trong Luật Doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Loại hình Doanh nghiệp là yếu tố bắt buộc phải có trong tên của Doanh nghiệp nhưng không phải tên riêng của Doanh nghiệp. Mà tên riêng của Doanh nghiệp chính là thành tố đứng sau loại hình Doanh nghiệp. Ví dụ: “công ty TNHH kiểm toán năng lượng Systech” thì tên riêng của Doanh nghiệp không phải là toàn bộ cụm từ trên, cũng không phải chỉ là Systech mà là cụm từ “kiểm toán năng lượng Systech”.
Một trong những điều cấm trong việc đặt tên Doanh nghiệp đó là đặt tên “trùng hoặc gây nhầm lẫn” với tên của Doanh nghiệp đã đăng ký (ở đây lưu ý là tên của Doanh nghiệp “đã đăng ký” chứ không phải tên của Doanh nghiệp đã thành lập trước. Có thể có Doanh nghiệp thành lập và hoạt động trước nhưng lại làm thủ tục đăng ký Doanh nghiệp sau thì cũng không được sử dụng tên đó). Nếu như tra trong danh bạ điện thoại, bạn dễ dàng có thể thấy hàng chục, hàng trăm cá nhân có tên trùng nhau. Nhưng đối với Doanh nghiệp lại không được phép có điều đó. Song như thế nào tên trùng hoặc gây nhầm lẫn?
Việc có một Doanh nghiệp tên “công ty TNHH kiểm toán năng lượng Systech” thì hiển nhiên là không thể có một Doanh nghiệp đăng ký sau lại cũng có tên là “công ty TNHH kiểm toán năng lượng Systech”, nhưng tên là “công ty Cổ phần kiểm toán năng lượng Systech” hay “công ty hợp danh kiểm toán năng lượng Systech” thì có được không? Câu trả lời là KHÔNG. Bởi các tên này hoàn toàn trùng nhau.
Ngược lại, có tên những Doanh nghiệp tưởng chừng như là giống nhau, chẳng hạn: Công ty TNHH Đại Việt, Công ty TNHH tư vấn tài chính Đại Việt, Công ty TNHH tư vấn quản trị Đại Việt (thì cùng là Đại Việt đó thôi) nhưng vẫn được thành lập và hoạt động hợp pháp.
Cần nhớ rằng, tên riêng của Doanh nghiệp là toàn bộ phần đứng sau cụm từ chỉ loại hình Doanh nghiệp trong tên của Doanh nghiệp. Trong ví dụ nêu trên, phần tên riêng của Doanh nghiệp lần lượt là “Đại Việt”, “tư vấn tài chính Đại Việt”, “tư vấn quản trị Đại Việt”. Những tên này không coi là trùng nhau.
Các trường hợp về tên gây nhầm lẫn được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Trước khi đăng ký đặt tên, Doanh nghiệp có thể tự tra cứu tên ở Hệ thống Thông tin đăng ký Doanh nghiệp quốc gia (dangkykinhdoanh.gov.vn) để tránh tên trùng, tên gây nhầm lẫn. Ngoài ra, Doanh nghiệp cần tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để tránh vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác.